Pendataan
POINT 1 - Titik Start Dusun Sungai Lalang

Koordinat : 1414,2674
Keadaan   : Jalan berbatu dan dimulai dengan perkebunan

POINT 2 - Pintu Rimba

Koordinat   : 1603,2558
Keadaan     : Vegetasi Rapat
Ketinggian  : 1718 mdpl
Luas            : 4m x 5m

POINT 3 - Shelter 1

Koordinat   : 1680,2528
Keadaan     : Kanan dan kiri curam, mempunyai dua lahan peristirahatan, mempunyai sumber air
Ketinggian  : 1905 mdpl
Luas            : 3m x 8m dan 4m x 4.5m

POINT 4 - Puncak 1

Koordinat    : 1845,2434
Keadaan      : Berlumut, merupakan persimpangan Danau Kumbang dan Danau Mabuk
Ketinggian   : 2729 mdpl
Luas             : 4m x 6m

POINT 5 - Danau Kumbang

Koordinat     : 1868,2416
Keadaan       : Berbatu dan berlumut dan dapat dijadikan tempat camp yang strategis
Ketinggian    : 2550 mdpl

POINT 6 - Puncak Utama

Koordinat      : 1783,2305
Keadaan        : Berlumut, masih tertutup pepohonan, terdapat edelweiss dan terlihat pemandangan jajaran
                        Gunung TNKS
Ketinggian     : 2949 mdpl
Luas               : 4m x 6m


*Akurasi Koordinat = 15 m

No comments:

Post a Comment